ICE | The Israel Chemist and Engineer

יום העיון יתקיים , תל אביב 200 בבית המהנדס - רח‘ דיזנגוף אתר הלשכה www.aeai.org.il המגמה העולמית לעבור לאנרגיה מתחדשת אשר מפחיתה את הפגיעה בסביבה ובראש ובראשונה בבריאות האוכלוסייה, מעודדת מחקרים אשר נערכים בישראל ובעולם כולו. ביום העיון נעסוק במגמות העכשוויות של תחליפי דלקים המיועדים להקטין את הנזק האקולוגי. במהלכו יוצגו מחקרים חדשניים העוסקים הן בתחליפים והן בהתמודדות עם אתגרים כגון יצור, שינוע, אחסון וניצול. כמו כן נשמע כיצד בתעשיה פועלים למזעור הנזק הסביבתי והבריאותי. יש לפנות לאפרת חדד להרשמה 03-5205826 info@aeai.org.il יש לפנות לעידית שפר לפרטים נוספים 03-5205818 idit@aeai.org.il יום עיון חדשנות בדלקים והשפעתם על הסביבה 19.12.2018

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=